Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ


                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αιγίνιο, 5-3-2012
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ


Με το αρ. πρωτ.513/12/ΘΔ/ΙΠ/λε έγγραφο της ΜΟΔ Α.Ε. εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 50.000,00€ στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ.
Η Πράξη είναι η πρώτη που εντάχθηκε πανελλαδικά και αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για την ωρίμανση, ένταξη και παρακολούθηση συνεχιζόμενων και νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει νέα έργα αλλά και να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό από αυτά προς όφελος της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου