Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013


                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αιγίνιο, 2-3-2012
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Την ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη στον Μακρύγιαλο Πιερίας» προϋπολογισμού 3.981.263,00€ (μαζί με τα υποέργα), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 αποφάσισε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύστερα και από προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού Ευάγγελου Γ. Πολύζου προς την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1000/9-2-2012 έγγραφό της. Η μελέτη υποβλήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αφού συντάχθηκε, τροποποιήθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε συνεργασία με την ΚΖ΄ Εφορεία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τον πρώην Δήμο Μεθώνης και τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού.
Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση
επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας. Οι εργασίες για την κατασκευή είναι σκυροδέματα, τοιχοποιία κτλ, το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρόσβασης στο κτίριο.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σύνδεση κτιρίου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω).
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά στην προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού χώρου συντήρησης, σχεδιαστικών ειδών, υλικών και
εξοπλισμού φωτογραφείου, εξοπλισμού γραφείων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη προβολών, προθήκες-βάθρα, υλικά διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων.
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά τη σύνταξη και εκτέλεση Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής μελέτης για την έκθεση του ορόφου της Επισκέψιμης Μουσειακής Αποθήκης στο Μακρύγιαλο Πιερίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου